?

Log in

Arin-Berd, Арин-Берд, Արին-Բերդ, անձնական մատյան:
Հոդվածներ, մտքեր և մեկնաբանություններ
Հայ զինվոր 
12th-Nov-2007 04:05 am
arin-berd
Ձեր ուշադրությունն եմ ուզում ներկայացնեմ այս ֆիլմը, որը հղղումները miacum.ru-ից վերցրեցի:

Հայ զինվոր, մաս Ա
Հայ զինվոր, մաս Բ
Հայ զինվոր, մաս Գ
Հայ զինվոր, մաս Դ

Ցավոք, միայն հղղումները կարելի է տարածել, որովհետև «Embedding disabled by request»:
Հաղորդումը շատ հետաքրքիր է, նա մանավանդ ուշադրություն դարցրեք հայերի միասնաբանության մասին և 500 տարի վրեժ լուծելու օրինակը: ;)
Comments 
12th-Nov-2007 10:00 am (UTC)
Քաշեցի, շնորհակալ եմ:
This page was loaded May 28th 2016, 3:52 am GMT.